34 67%

Tôi từng rất ghét học, nhưng bây giờ điểm số của tôi đang tăng chói lọi! Điều này là nhờ có một gia sư mạnh nhất, người dạy cả học lẫn “chuyện ấy” cùng một lúc! Phương pháp học của họ… dùng cơ thể của họ để ghi nhớ các công thức toán học! Và khi giải quyết xong bài toán, đợi sẽ có phần thưởng “nóng bỏng”! Nhờ vậy, tôi chỉ muốn học và học thêm! Hơn nữa, nếu tôi đạt điểm cao trong bài kiểm tra, thì sẽ có một phần thưởng khủng từ cô giáo.