13 58%

Đã 3 năm kể từ khi tôi trở thành một giáo viên. Mỗi ngày tôi đã quen với ngành này và nó thực sự hiệu quả. Nhưng tôi có một bí mật mà tôi không thể nói với ai … Tôi nhìn thấy một hình mẫu con người. Bí mật. Tôi cần biết rằng có … Không thể kìm nén ham muốn hay quay lại mối quan hệ của sinh viên và giảng viên. Đó là một chút … Ban đầu, có một chút chỉ trích, và tôi đã trở thành một phụ nữ không phải là giáo viên, nhưng tôi vẫn cố gắng.