50 71%

cậu bạn thời thơ ấu Sakuraban đối mặt với việc bị một nhóm bạn DQN (Yankee) trong lớp áp dụng mỡ kích thích lên cơ thể cô ấy và xảy ra các tình huống liên quan đến tình dục. Người kể chuyện thức thúc và ngạc nhiên trước cảnh Sakuraban trở thành một “sex doll” và mong muốn nhận thấy cô ấy tiếp tục bị địt liên tục..