Đóng QC
100 57%

Một số chủ doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn khi lấy tiền của doanh nghiệp. Người cầu cứu chính là chủ tịch của công ty mà anh ta đã từng làm việc trước đây. Thay vì giúp đỡ, tổng thống yêu cầu vợ ông là Haruka phải được để mắt. Một cặp đôi biết nghĩ đến công ty và nhân viên sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng.