57 67%

Misaki, thành viên của đội điều tra ma túy và có ý thức về công lý, nhận thấy thông tin bị rò rỉ và nghi ngờ sự tồn tại của người tố cáo. Vì vậy, tôi quyết định một mình lao vào nơi ẩn náu để không bị người cung cấp thông tin chú ý. Misaki đã khuất phục được những người đàn ông trong nơi ẩn náu, nhưng cô lại bị một người phụ nữ đến sau đánh bất tỉnh. Khi Misaki tỉnh dậy, cô đang bị Kurokawa, người cung cấp thông tin khống chế. Misaki, người được tạo ra để cảm thấy vui vẻ bởi sức mạnh siêu nhiên của Kurokawa và sức mạnh của ma túy tổng hợp, mất đi ý thức về công lý và rơi vào cái ác dâm dục…