19 71%

Vợ gọi bao nhiêu cuộc cũng không liên lạc được. Tôi có sai không khi để họ đi cắm trại? Một ngày nọ, tôi nghe vợ tôi Aoi nói rằng sẽ có một buổi cắm trại trong 2 đêm và 3 ngày trong hội hàng xóm. Có vẻ như mọi người sẽ tham gia, nhưng khi tôi nói với Aoi rằng tôi không thể đi vì công việc, cô ấy trông có vẻ buồn, vì vậy tôi quyết định tham gia một mình để đánh lạc hướng. Và vào ngày diễn ra cuộc họp, tôi để Aoi cùng với chủ tịch tại địa điểm họp và đến công ty, nhưng sau vài giờ, Aoi thông báo với tôi rằng chỉ có bốn người tham gia.