Đóng QC
39 76%

Tôi trở lại vùng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên lần đầu tiên sau nhiều năm. Chẳng là gì ngoài vùng quê, nhưng có một người tôi muốn gặp. Vợ của anh trai tôi…Shizuka, người mà tôi luôn thích. Tại sao bạn lấy anh trai của bạn? Tôi thực sự muốn kết hôn Nhưng… điều này là không thể nữa. Nhưng tôi muốn chạm vào chị dâu tôi… Tôi đẩy chị ấy xuống.