17 45%

Sếp của tôi, Ri Makina, là một người rất cứng rắn và cứng rắn, nhưng khả năng của cô ấy đã được Vaih Pai công nhận. Mặc dù tôi biết rằng Ri-san đã kết hôn nhưng tôi vẫn thích cô ấy. Một ngày nọ, khi đi du lịch cùng nhau, tôi vô tình đi vào nhà vệ sinh nữ, sợ rằng tôi sẽ bị người khác nói. Tôi nhanh chóng có một cơ thể quyến rũ mỗi đêm. Mặc dù thực tế là cô ấy luôn từ chối, nhưng cơ thể của cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cóasasamasaya anya Và sau chuyến đi này Ri-san không thể quên tôi, cô ấy đã làm việc một thời gian để zana tsan