50 72%

Trái tim và cơ thể của tôi đã bị đánh cắp bởi Jagi trẻ hơn của tôi. Tôi biết anh ấy có một cô gái quan trọng với anh ấy. Tôi thích những thứ cũ hơn mặc dù. Tôi chỉ muốn hôn bạn, tôi chỉ muốn hôn bạn, tôi muốn cảm nhận cái chạm của đôi môi bạn nhiều hơn. Tôi thích đan xen nước bọt và lưỡi hơn. Tôi muốn trở thành một trong những Tôi cảm thấy rất nhiều Tôi muốn bạn xuất tinh thật nhiều với tôi. Vì tôi đang hẹn hò với tiền bối… Tôi quên mất cô gái mà tôi đang hẹn hò…xin lỗi.