44 67%

Một ngày nọ, khi tôi đang tham gia cuộc dọn dẹp của hội cư dân địa phương cùng với vợ tôi, Tomotaka, thì ông trưởng hội Sugihara và đám người đi theo ông ấy đã tiếp cận chúng tôi và thông báo rằng sắp tới sẽ có một chuyến cắm trại mà tất cả mọi người phải tham gia. Nghe nói sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày trong tuần, tôi đã quyết định phản đối ngay lập tức vì tôi có công việc phải làm. Tuy nhiên, Tomotaka sau khi được ông Sugihara cảnh báo rằng sau này có thể có những vấn đề khó khăn tại hội phụ nữ, cô ấy đã phải tham gia dù không muốn. Dù tôi có lo lắng nếu có các phụ nữ khác tham gia, nhưng tôi đã tiễn vợ đi. Tuy nhiên, vào đêm đó, tôi biết rằng chỉ có 4 người tham gia sự kiện và tôi bắt đầu cảm thấy một sự lo lắng lạ lùng không nguôi.