5 89%

Tôi đã mời chồng nhưng anh ấy không chịu ôm. Anh ấy đã ngoại tình. Bởi vì tôi tin tưởng, nên tôi không thể tha thứ. Tôi mời bạn Mikako đến quán bar để được nghe tôi than vãn. Tôi đã uống quá nhiều và khi tỉnh dậy, chỉ còn mình tôi và anh chàng nhân viên bar, Minagawa. Minagawa chăm sóc tôi, và… anh ta mời tôi đến khách sạn. Nếu chỉ là một lần thôi… tôi đã đi theo anh ấy.