75 69%

Hiệu trưởng luôn mắng tôi… Mẹ kiếp, nó làm tôi khó chịu. Đồng nghiệp của tôi có vẻ trác táng để xả stress… mà tội (cười). Tôi cũng sẽ thử chạm vào cô ấy một chút… Dù sao thì tôi cũng phải chạy trốn… Người phụ nữ này cảm thấy thế nào khi bị bạo hành? Tôi sẽ đá đít hắn! – Vợ giám đốc, ghét tôi chết đi được vì hôm trước tôi là một con điếm. Tôi không quan tâm đến cuộc sống của mình Tôi sẽ bắt bạn gái của bạn