16 79%

Năm năm trước, tôi ngoại tình lần đầu tiên trong đời. Tôi biết được rằng chồng tôi, người được cho là nghiêm túc, đang ngoại tình, và tình hình vợ chồng tôi rất tồi tệ. Tôi quên đi cảm giác tội lỗi mỗi lần bị một cậu nhỏ đòi làm vợ, và mỗi lần tôi bị ghìm giữ rất nhiều lần. Nếu chỉ một lần… tôi định đánh chồng nhưng cảm giác nhớ anh cứ lớn dần lên từng ngày.