26 64%

Nếu bạn có thể đến Tokyo, tôi sẽ giúp bạn mất trinh đàn em.” Chi phí đi lại khoảng 7000 yên, mất khoảng 8 giờ một chiều. Đối với tôi, một người không làm thêm công việc gì cả, đó là một số tiền đáng kể. Nhưng nếu có thể gặp được người đó và có thể quan hệ tình dục với người đó, tôi hoàn toàn không tiếc. Cuộc gặp gỡ với cô ấy đã bắt đầu từ sáu tháng trước, khi tôi trở thành bạn online với cô ấy qua trò chơi trực tuyến… Cô ấy tự xưng là “Aoi”… Tôi đã đặt hi vọng mong manh và trải qua cả đêm trên xe buýt cao tốc. Và tại nơi hẹn, tôi thật sự thấy cô ấy…