6 73%

Yu Shinoda, một phụ nữ đã có gia đình, đã vắng mặt chủ nhân ngôi nhà được vài ngày. Sau khi thảo luận về hoàn cảnh ngôi nhà không thể trả tiền thuê nhà, tôi quyết định hiến xác để thanh toán. Lúc đầu, bản chất của một động tác thổi kèn bình thường ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, vì vậy bạn có thể chơi nó như thể nó là một món đồ chơi. “Muốn dừng lại, làm ơn dừng lại? Lol” Chủ nhà tàn nhẫn dùng tình huống thể xác và tinh thần, nhưng cô ấy vẫn đang chăm chỉ làm việc với người chồng yêu thương của mình, nhưng cô ấy không sớm bắt đầu phát triển ham muốn tình dục.