21 67%

Lần này tôi có việc làm tại công ty của dì tôi. “Tôi muốn có một người dì Maki tốt để chăm sóc tôi cho đến khi tôi nhận được việc làm … Khi tôi gia nhập công ty, dì của nữ chủ tịch cũng nghiêm khắc như bất cứ ai khác trong quá khứ? Ngoài ra, gia nhập công ty thông qua các mối quan hệ, thậm chí bắt nạt. từ cha mẹ. .. Một ngày nọ, tôi được mời đến nhà của Lik Maki vì tôi không thấy ai không thể làm việc. công ty, hãy đợi tôi …