31 61%

Nhà máy nhỏ ở thị trấn do chồng cô điều hành đã bị đẩy vào tình thế kinh doanh rất khó khăn do chi phí gia tăng liên quan đến việc đồng yên tăng giá gần đây. Một ngày nọ, khi chồng cô hết tiền để trả vào cuối tháng, người phụ nữ xinh đẹp và trung thực Khanna chợt nhớ ra và đề nghị cho ông vay tiền. Iguchi, bạn cùng lớp của chồng cô, người được đồn đại gần đây đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ nhờ kinh doanh phân phối video. Đề nghị bạn đi để được tư vấn. Một cặp vợ chồng xấu hổ đi tư vấn vay tiền… thì có một đề xuất “thay vì vay tiền, hãy lấy vợ làm bảo lãnh”….