Đóng QC
44 68%

Kana, người đang hẹn hò với Hiroji với kế hoạch kết hôn trong tương lai, đã từng làm việc trong ngành giải trí dành cho người lớn trong quá khứ. Tất nhiên, cô ấy không bao giờ nói với Hiroji về điều này và coi đó là một bí mật đến khi cô chết. Khi Kana đến để chào hỏi cha của Hiroji, cô ấy chỉ có cuộc trò chuyện qua điện thoại và không biết mặt cha anh. Hôm nay, khi cô ấy đã quyết định kết hôn với Hiroji và bắt đầu làm việc ở quê hương của anh ta, cô ấy đã đến để nói với anh ta rằng cô muốn sống cùng nhau với Hiroji và cha anh trong một khoảng thời gian cho đến khi công việc của cô ổn định. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng người cha chồng của mình chính là một trong những khách hàng xấu xa nhất từng đến trong thời kỳ làm việc ở ngành giải trí cho người lớn.