7 53%

Tôi sống trong một ngôi nhà nơi bạn tôi và cô gái cơ thể sống cùng quan hệ tình dục. Không có cách nào tôi có thể làm điều này. Cảm ơn vì đã ở nhà, nhưng bạn không thể quan hệ tình dục! Một ý tưởng hay để tìm ra những con số về lòng tự trọng tiềm ẩn đó và trở thành một người hâm mộ mà không cần thêm bất kỳ kết quả nào vào trang của bạn! Không có cách nào để chơi! Dạy tôi những từ xấu ngay cả khi đăng bài, cũng như kỹ năng đấm bốc và quan hệ tình dục tốt …! Tôi không thể nói với bạn bè khi tôi chết! Cuộc sống bí mật của chiếc ghế!