41 69%

Vài năm sau khi kết hôn với Rinko, tôi nhận một công việc lớn mà không đạt kết quả ở nhà xuất bản. Ông chủ của tôi, ông Oki, đã cho tôi cơ hội làm việc với nhiếp ảnh gia đầy triển vọng Otsuka Tamado và tôi phải tạo ra một bức ảnh hoàn hảo. Tuy nhiên, vào ngày diễn ra sự kiện, liên lạc với người mẫu hoàn toàn bị mất. Dù tôi liên lạc bao nhiêu lần cũng không tìm được người thay thế, ông Otsuka và ông Oki dần dần thất vọng, vội vàng ra lệnh cho tôi phải chịu trách nhiệm bằng cách gọi điện cho vợ ông ta là Rinko.