7 67%

Thời gian gần đây, tôi và chồng không được hòa thuận về đêm. Ngay cả khi bạn cố gắng mời tôi, tôi có thể thấy rằng bạn đang miễn cưỡng làm như vậy. Ngoài ra, tôi không bao giờ cương cứng, và nó luôn kết thúc ở giữa. Tôi không có quan điểm xấu với chồng và tôi không cảm thấy không hài lòng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng tôi cảm thấy hơi phức tạp khi nghĩ rằng tôi sẽ phải quan hệ tình dục trong suốt quãng đời còn lại. Lần cuối cùng, trong một ngày với ý định quan hệ tình dục trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi đã đăng trên một bảng thông báo …