40 62%

Tôi không nhớ bố và gia đình đi làm về mỗi tối, và tôi từ lâu đã được nuôi dưỡng trong tình yêu chỉ có mẹ. Không quá muộn để tôi bắt đầu nhận ra mẹ tôi là một “phụ nữ”. Và đã 10 năm kể từ khi tôi hành động như một “đứa con trai bình thường” bằng cách kìm nén cảm xúc đối với mẹ mình. Thương cho người mẹ thân thương con côi cút. Đến tuổi có thể tự đứng vững, tôi quyết định hành động để nối nghiệp mẹ.