28 65%

Tôi tự hỏi anh ấy sẽ cho tôi thấy bộ mặt ghê tởm như thế nào? Tôi tự hỏi liệu cô ấy có khóc nhiều không? Tôi muốn bạn gọi tôi là kẻ ghê tởm, gọi tôi là con đĩ, v.v. Chẳng phải sẽ rất vui nếu nó dễ dàng có được sao? Tôi sẽ dành thời gian để kiểm soát tâm trí và cơ thể của bạn. Vui vẻ nhiều nhé bạn ơi. *Nội dung có thể khác nhau tùy thuộc vào phương pháp phân phối.