Đóng QC
40 51%

Một người phụ nữ bình thường bên chồng Ayaka. Vợ ở nhà bên cạnh tôi sắp sinh phải nhập viện. Chồng tôi sẽ ở một mình một thời gian, nhưng thực tế là anh ấy đã đưa vợ về nhà để tốt cho sự vắng mặt của cô ấy. Ayaka, người đã nhìn thấy nó. Tôi yêu cầu chồng tôi suy nghĩ về điều đó, nhưng tôi không muốn thay đổi, và lần này tôi yêu cầu xác của Ayak …