Đóng QC
2 89%

Vợ tôi bán thời gian trong một cửa hàng bento cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, cho biết cô ấy làm việc bán thời gian trong cùng một cửa hàng, cô ấy thích chăm sóc những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, một hôm, tôi nhìn thấy người thanh niên với bản tính hiền lành ấy thực sự chỉ có một con cu dày hơn, dài hơn và tốt hơn so với đế của vợ tôi, vợ tôi.