15 53%

Vợ tôi đã hành động kỳ lạ trong một thời gian. Ngay cả khi tôi mời họ, họ cũng nói: “Hôm nay tôi mệt…” và từ chối. Vợ tôi đã mời tôi đi chơi cách đây không lâu và tôi không muốn nghi ngờ cô ấy nhưng tôi quyết định xem điện thoại di động của cô ấy. Đúng như dự đoán…vợ tôi đã ngoại tình. Và với sếp của tôi, Giám đốc Oshima…