16 47%

Mahiro Tadai và anh đồng nghiệp là sếp của mình đi cùng nhau trong một chuyến nghĩ dưỡng dài hạn, và rồi họ đã cùng nhau trãi qua những ngày sung sướng nhất cuộc đời của mình.