14 86%

“Không phải chỉ là một cái bàn sao? Tôi sẽ hợp tác với cô với tư cách là hôn thê của Hayato-san …” Chúng tôi đã được hỏi ý kiến ​​bởi người bạn thân nhất của chúng tôi, Hayato, người muốn lật tẩy lời nói dối mà anh ấy đã nói với mẹ mình. Tôi gặp khó khăn và bị áp lực bởi người vợ nhiệt tình hợp tác với tôi như thể đó là một bộ phim truyền hình. Và vào ngày ăn tối ở nhà hàng, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ trở lại trong vài giờ nữa, nhưng mẹ của Hayato đã đặt trước để đến khách sạn, vì vậy có vẻ như tôi sẽ khó khăn để trở lại. Sau đó tôi vẫn liên lạc với anh ấy vài lần nhưng đến 12h thì vợ tôi cúp máy.