16 70%

Phụ nữ kết thân với nhiều đàn ông, thêm tính cách là phụ nữ, và sinh ra những đứa con xinh đẹp. Chính vì vậy, cô ấy được đào tạo để trở thành một người phụ nữ thu hút và kinh ngạc đàn ông, đồng thời là người tìm ra những gen tốt nhất. Có anh em nhà trọ kế thừa phong tục từ xa xưa. Và những người nghe đồn đã đến thăm nhà khách này ở một vùng sâu vùng xa bây giờ …