36 51%

Gần đây, con trai tôi, Kiyoshi dường như đang chơi với Yuzuru-kun, một người bạn tốt của tôi. Tôi rất vui vì con trai tôi đã kết bạn, nhưng rắc rối là Yuzuru dường như nhận thức được tôi là người khác giới. Tôi vui lòng từ chối vì tôi đã bị lạc khi còn nhỏ, nhưng vài ngày sau, Yuzuru-kun, người có mối thù với tôi, đã đến nhà tôi với một người bạn. Và em đã kìm nén tôi chống cự tuyệt vọng, cam kết nhiều lần và làm bắn tinh dịch vào âm đạo. Kể từ đó, họ đến vây quanh tôi hầu như mỗi ngày…