6 74%

“Cả hai chúng ta đều đã kết hôn, nhưng anh là người yêu cầu tôi quan hệ tình dục, vì vậy đó không phải là lỗi của tôi. Bạn là người duy nhất có một mối quan hệ. Tôi không ngoại tình.” 4 giờ trước. ..Uống rượu với ông chủ đẹp trai của tôi trong một cuộc nhậu Và chạm vào con cu của anh ấy với một nụ cười … “Tôi không có quan hệ tình dục, vì vậy chúng tôi không lừa dối nhau, phải không?” anh ấy nghĩ rằng đó là gian lận …