7 79%

Yukiko (Amiri Saito), người đã nhìn thấy sự xuất hiện kỳ lạ của bose trong công ty vào ban đêm, đã bị bắt lấy miệng của anh ta. Anh ta đã bị chỉ trích vì miếng pho mát lớn và chỉ ra với vẻ xấu hổ, “Tôi sẽ cho bạn hạt giống của tôi thay vì lấp lánh.” Hoàng tử ghét cái chết sẽ làm ● Vì bị làm nhục, cơ thể phát triển về mặt nhu mì, anh ta muốn Chi Po trở thành hoàng tử. Khả năng tương thích giữa Yukiko rất dễ nghe, thủ lĩnh biến hóa thật đáng kinh ngạc. Đối với một cơ thể không thể tồn tại nếu không có pho mát tuyệt vời của chủ sở hữu …