0 100%

Sáng hôm sau, tôi là một nhân viên văn phòng đang hồi phục và không có bạn trai … Ai đó không biết tôi? Và khỏa thân! Tôi đã được mời khi tôi nghe câu chuyện! ?? Tôi không nhớ bất cứ điều gì, nhưng “Một lần nữa!” Khi tôi được hỏi, đầu tiên tôi ji po …! Từ hôm đó, tôi uống rượu và bất tỉnh, nên tôi mời các anh làm lại cuộc bắn tinh kiêm âm đạo!