Đóng QC
9 74%

Tháng này cậu lại muốn tạm ứng tiền làm thêm giờ à? (cười) Tôi đã nhìn thấy cảnh “Seira” tuân theo việc lạm dụng quyền lực ác ý… “Thực sự là tôi không thích, nhưng có lý do của tôi…” Lạm dụng quyền lực đã xâm phạm! Đang làm tình một cách triệt hạ! Tôi đã cương cứng khi thấy hình ảnh của “Seira” bị đè xuống mạnh mẽ bởi ông quản lý hèn hạ ngay trước mắt tôi… “Tại sao cậu lại ở đây? Đừng nhìn!” “Anh ta đang tự sướng khi nhìn Seira-chan đấy (cười)”