Đóng QC
5 77%

Vừa muốn trò chuyện, vừa muốn thay đổi chuỗi ngày cô đơn, tôi đã dùng hết can đảm để đăng một bức thư hãi hùng vào hộp thư của nhà hàng xóm. Người thanh niên tốt bụng bên cạnh cũng chuyển thư. Sau khi chiếm vị trí, tôi lại đăng nó vào bài bên cạnh. Lần thứ hai.. lần thứ ba … Ngay cả anh vốn vô tâm cũng bắt đầu nghi ngờ. Thế mà có hôm tôi vẫn đăng bài vì muốn gặp anh, tôi hôn nhẹ anh như để thử lòng mình. Và đẩy cơ thể không chống cự của tôi xuống …