18 60%

Giám đốc Saeki đã đe dọa tôi và nghe theo lời tôi khi anh ta vạch trần những sai lầm của chồng cũ. Tội lỗi của chồng tôi là tội lỗi của tôi. Tôi tin rằng trả giá cho tội lỗi của mình là một trong những sợi dây tình yêu của tôi. Có những hôm tôi phải đến nhà đạo diễn, như thể buộc đạo diễn Saeki phải chôn chân. Nó làm tan nát trái tim tôi mỗi ngày về một cuộc sống liên tục xấu hổ. vào thứ bảy …