4 85%

Sếp Akari của tôi đã chăm sóc và đưa tôi về nhà. Tôi còn không biết tiếp tục về nhà sếp có nghĩa là gì… “Tôi cho cô mượn tắm, nhưng nếu chồng tôi phát hiện ra, tôi sẽ giết cô, nên hãy cẩn thận.” Anh ta cứ lảng đi. với nó hết lần này đến lần khác…