3 92%

Thầy Okuda, giáo viên chủ nhiệm, rất tốt bụng và ngưỡng mộ học sinh của mình. Cô giáo biết tôi bị học sinh phạm pháp bắt nạt đã dạy tôi rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, chúng xảo quyệt, hung bạo và có ác cảm với tôi, và chúng hãm hiếp tôi ngay trước mặt tôi. Tôi không thể làm bất cứ điều gì, nhưng tôi đã cương cứng vì một lý do nào đó… Anh Okuda chỉ trông như thế này vì anh ấy đã giúp tôi, một người quá rác rưởi. Nhưng tôi rất phấn khích khi người giáo viên mà tôi kính trọng xuất hiện… Sự cương cứng tệ nhất nhưng tốt nhất của NTR! !