23 62%

Ema, người tôi yêu quý nhất, đã kết hôn với Fujii trong công ty. Cuối cùng, tôi đã từ chức ở Kotobuki. Hai năm sau, Ema đột nhiên yêu cầu quay trở lại làm việc, và cuộc kiểm tra lý lịch cho thấy cô đã tiếp quản khoản nợ của cha mẹ mình và chậm trả nợ. …Đây là một cơ hội. Tôi chắc chắn sẽ biến nó thành của mình.