16 64%

Vài tháng sau khi kết hôn, cuộc sống hạnh phúc của tôi với chồng bỗng một ngày thay đổi hoàn toàn. Chồng tôi bị phá sản và không thể làm việc… Tôi quyết định bỏ công việc ban ngày và làm việc trong một cửa hàng ban đêm để trả khoản nợ còn lại. Và hôm đó tôi được một khách hàng mới gọi điện đến nhà, nhưng tôi đã nhận ra khuôn mặt của khách hàng đầu tiên. Người đó là Imai, thầy giáo đã quấy rối tình dục cô khi còn là học sinh. Imai không để ý đến tôi và tôi cố gắng chơi thật nhanh mà không cần lo lắng, nhưng đó chính là cái bẫy của Imai.