Đóng QC
3 73%

Tôi làm việc trong bộ phận khiếu nại của một công ty thực phẩm. Tôi đã đến nhà Kramer và xin lỗi nhiều lần, nhưng việc “lan truyền trên SNS” là một việc vội vàng. Tôi đột nhiên cởi bỏ quần áo và bắt mình ngồi xuống đất. Nếu điều này giải quyết được vấn đề], xin lỗi vì đã khỏa thân. “Tôi không hoàn toàn thành thật” và lần này ra lệnh cho một người … . Chồng tôi là một người khác Bạn cảm thấy ….