7 73%

Đã một năm rưỡi kể từ khi tôi kết hôn tại nhà Shusuke thông qua một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi nghe nói rằng sống chung thật khó khăn, nhưng tôi may mắn có nhà chồng đối xử với tôi như con gái ruột của họ và cuộc sống hôn nhân mới của tôi rất vui. Tôi lớn lên trong một gia đình có mẹ đơn thân, tôi khá họ hàng nên ở bên nhà chồng tôi rất vui vẻ và đáng tin cậy. …nó đã xảy ra sau đó.