17 67%

Gần đây, có hai người khác chuyển đến một ngôi nhà đối diện với tôi. Cô ấy thật là một người phụ nữ xinh đẹp, từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy, dường như điều đó đã hiện rõ trong đầu tôi. Và từ đó tôi nhìn anh qua cửa sổ như thường lệ. Và khi anh ấy thay đổi, tôi hạnh phúc thiền định trên toàn bộ cơ thể anh ấy khi anh ấy nhìn vào mắt tôi. Cô ấy bối rối và dẫn tôi ra rìa nhà. Tôi nghĩ rằng nếu anh ta tức giận và gọi cảnh sát, tôi sẽ xin lỗi và hứa sẽ làm bất cứ điều gì anh ta yêu cầu tôi làm.