10 87%

Anh ấy là người biến tôi thành đàn bà chứ không phải chồng tôi. Tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ và sống không có khó khăn gì, nhưng không phải điều gì cũng hài lòng. Một hôm, tôi nhận được thông báo họp lớp. Khi tôi tham gia quấy rối, tôi đã gặp người đàn ông là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã tranh cãi và có một khoảng thời gian vui vẻ, vì vậy tôi đã uống quá nhiều và cuối cùng đã qua đêm với anh ấy. Có lẽ tôi đang cố gắng ôm lấy rượu như một cái cớ. Từ hôm nay, nhà hát lạc thú mà chồng không được chạm vào sẽ mở màn.