35 64%

Tôi đã thử một ứng dụng phù hợp lần đầu tiên nhưng tôi không gặp được người tử tế nào. Một ngày nào đó chúng ta không thể gặp nhau. trông giống mẹ của bạn thân tôi Tôi tình cờ gặp được một người phụ nữ. Một người dì xinh đẹp mà tôi thầm ngưỡng mộ… Để an toàn, tôi đã liên hệ với họ bằng một bức ảnh giả, và chúng tôi đã được ghép đôi! Điều thực sự đã xuất hiện…