Đóng QC
15 63%

Từ đó đến nay tôi không thể phủ nhận rằng anh trai tôi đã thay bố tôi và vẫn sống như bình thường. Trong khi đó, mẹ tôi nằm viện và chị gái tôi vào bệnh viện chăm sóc mẹ tôi mấy ngày. Trong khi tôi đi vắng, bạn bè và giáo viên của em gái tôi đã đến. Lần đầu tiên tôi biết một người khác giới tính với anh chị em của mình